Boekentips

Visdieven leven langs de kust in kolonies, maar zijn ook als individuen te zien boven een meertje meer landinwaarts. Visdieven eten graag kleine rondvis, die meestal duikend bemachtigd wordt. Bij gebrek aan rondvis schakelen ze over op kleine platvis, garnalen, kikkervisjes. De vis heeft meerdere verwante symbolische en spirituele betekenissen. De vis is dan het symbool voor het begin van de evolutie.Ze brengen ook tot uitdrukking dat voelende wezens die Dharma beoefenen niet bang hoeven te zijn om te verdrinken in de oceaan van het lijden. Zij kunnen zich dus vrij bewegen als vissen in het water omdat ze geen wereldlijke verlangens meer hebben. Ook Jezus wordt al heel lang geassocieerd met een vis. Dat is niet zozeer vanwege het vissen-tijdperk, maar vooral vanwege het Griekse woord voor vis: I X Θ Y Σ. In Latijnse letters is dat I CH TH U S. Dit zijn de beginletters van de woorden Iésous Christos, Theou Uios Sotèr. Dat wil zeggen: Jezus Christus, Zoon van God, Redder.

Wat ik lees

Become what you are, This is it, The book on the taboo against knowing who you are en Nature, man and woman door Alan Watts

Kwan Yin, Ernst Verwaal en Robert The Tjong Tjioe

De Ontembare Vrouw, Clarissa Pinkola Estés

Godhead, The Brain’s Big Bang door Joe Griffin en Ivan Tyrrel.

Lao Tze Het boek van de Tao en Tsjwang-tse Nederlandse vertaling door Kristofer Schipper.

Psychologische typen door Carl Gustaf Jung. Het Rode boek, om maar twee van de boeken van zijn hand te noemen die zeer de moeite waard zijn.

Aldus sprak Zarathoestra en de Vrolijke Wetenschap door Friedrich Nietzsche.

De Goddelijke Komedie van Dante Alighieri.

Ontmoeting met je schaduw door Conny Zweig & Jeremiah Abrams

Misdiagnosis and Dual Diagnoses of Gifted Childeren and Adults door James T. Webb

Heb je een tip voor een boek?

Comments are closed.