Over mijzelf

De putter komt voor langs de zonnige randen van loofbossen. Ook zijn deze vogels begonnen zich in boomgaarden en parken te nestelen. De belangrijkste voorwaarde voor de aanwezigheid van putters is een vegetatie met veel distels en paardenbloemen. Deze planten produceren de zaden waarvan de putter vrijwel geheel afhankelijk is. Alleen de jongen krijgen tijdens hun groei ook veel insecten, voor de voor de groei zo belangrijke eiwitten. De putter of distelvink beeldt in de Christelijke symboliek Jozef en Maria’s voorkennis van Christus’ marteldood af. Volgens een overlevering trok een putter een doorn uit Jezus’ doornenkroon en besmeurde hierdoor zijn kop met bloed. Het is ook een vrolijk, sociaal en zorgvuldig beestje en zijn rode kopje maakt blij en doet je je zorgen vergeten en zorgt er voor dat je lichaam en geest even kan ontspannen.

Iets over mij

Mijn naam is Bertie en af en toe fotografeer ik vogels. Ik lees graag boeken en blogs over filosofie, psychologie en spiritualisme. De afgelopen 4 jaar heb ik veel boeken van de hand van Carl Gustaf Jung gelezen, die mij weer inspireerde tot het lezen van tal van andere boeken, met name boeken over Oosterse spiritualiteit. Ik was al begonnen te lezen over Tao. Nu ik ouder word ben ik meer op mijn innerlijk gericht en wat zich daar afspeelt dan in de tijd dat ik nog helemaal gegrepen werd door de waan van de dag.

Het plan is op deze blog berichten te plaatsen over inspirerende boeken, muziek en ervaringen in mijn dagelijkse leven. Deze blog wil niet de illusie wekken een zuiver wetenschappelijke blog te zijn, hoewel ik uiteraard wel een serieuze benadering nastreef.

Comments are closed.

NL - EN