Muziek

Muziek, wie heeft het niet gehoord? Maar wat is muziek en wat niet? Het is een kunstzinnige combinatie en schikking van muziekinstrumenten, ook de menselijke stem, om uitdrukking van emotie weer te geven of op te roepen. Het is geen toeval of lawaai volgens musicologen. Volgens John Cage, een componist uit de 20-ste eeuw, is elk geluid muziek en is in zijn muziek is dan ook de compositie, de organisatie van de muziek, verdwenen.  Het woord muziek stamt van het oud Griekse ‘mousikè’ wat ‘kunst van de muze betekent’.

Muziek is van alle tijden en alle volkeren of gemeenschappen en veel ouder dan de oude Grieken. In het begin van de tweede helft van de laatste ijstijd, zo’n 50.000 tot 10.000 jaar voor onze jaartelling, toen de eerste op de huidige mens lijkende nomaden, zich verspreiden over wat nu Europa heet die al geïnspireerd werden door wat zij dachten, voelden en om zich heen zagen. Deze jagers maakte naast grottekeningen, fluiten van voetkootjes en holle beenderen, met soms toongaten, zoals blijkt uit archeologische vondsten. Deze worden vooral gebruikt voor rituelen door een sjamaan, eigenlijk net zoals later in de kerk in de middeleeuwen. Muziek is Dieu Donné, een geschenk van God. In het Bijbelboek Genesis komt een man genaamd Jubal voor, die de eerste vervaardiger van muziekinstrumenten zou zijn.

Er is bewijs gevonden in reliëfs in het oude Egypte, als zo ver terug als de 31-ste eeuw voor Christus, van dans. En dansen doe je op muziek. Ook in die tijd gebeurde dat met snaar- en slaginstrumenten, net als heden ten dage. Tegenwoordig is er een enorme verscheidenheid aan muziek, zowel oude, al dan niet op papier overgeleverde composities, vele eeuwen teruggaand een vanaf vele continenten, als hedendaagse muziek. Iedere dag nog zien nog muziekstukken het licht. Pop en rock muziek is dan misschien het eerste waar we nu aan denken.

Ik kan mij nog levendig herinneren, hoe de muziek van The Beatles, waar ik naar luisterde toen ik zes jaar oud was, in 1966, door mijn ouders en hun leeftijdgenoten werd afgedaan als een gril, vol kattengejank. Iemand zei zelfs af en toe dat popmuziek geen lang leven beschoren zou zijn en zou uitdoven als een kaars. Voorlopig is dat nog niet het geval, al is het een kwestie van smaak wat goede en slechte muziek is, en vindt niet iedereen hetzelfde interessant of mooi. Feit is dat muziek nog steeds ontstaat vanuit emoties en datzelfde weer oproept. Persoonlijk kan ik mij geen leven zonder muziek voorstellen.

En met mij vele anderen, waardoor muziek is ge-, of zo je wilt, verworden tot een miljarden industrie, waarbij platenmaatschappijen, zoals deze eens genoemd zijn, veelal bepalen wat mensen luisteren kunnen. Door de verspreiding van lp’s, cd’s, Blu-ray, cassettebandjes, mp3tjes en wat al niet meer kan iedereen inmiddels muziek luisteren waar en wanneer hij dat wil en niet alleen in een concertzaal(tje). Dat laatste wordt trouwens steeds minder interessant daar er nauwelijks nog concerten zijn waarbij het publiek er niet aan één stuk doorheen staat te praten of liever, te schreeuwen, gezien de geluidsterkte van de uitgevoerde muziek en je je afvraagt waarom die mensen in godsnaam naar een concert gekomen zijn. Een ritueel, zoals het ook nog in de jaren zestig van de vorige eeuw was is het blijkbaar niet meer. Muziek is blijkbaar zeer ten onrechte verworden tot achtergrondgeruis.