Author's Posts

Langs de opgebroken weg lopend,
bestoven met zand,
en naar rechts overstekend,
linksaf aankomen bij een stoplicht 
dat op rood staat.
De auto’s trekken op,
maar een sliert vrouwen
steekt zingend over 
en de auto’s stoppen
voor het groene licht.
Read more

De pijnboom bestijgend,
afdalend in de moeder,
een nieuwe dood stervend.
Het felle verlangen,
dat niet los laat,
tot wedergeboorte.
Zie de mens,
aanschouw de god.
Eeuwig is het leven.
Read more

Eind vorige week heb ik eindelijk Aldus sprak Zarathustra van Friedrich Nietzsche uitgelezen. In de eerste periode van dit jaar dat ik dit boek las, deze elegie, dit hevig verlangen,  verwoordt in de meest prachtige lyriek, kwam ik tot bladzijde 156, omdat ik het toen niet verder kon bolwerken. Ik las ongeveer 2 pagina’s per dag en dat voelde als tegen een berg oprollen van een grote ronde steen. De hoeveelheid indrukken en de diepte van het werk waren een te grote aanslag op mijn toenmalige denkraam.

Een week of twee geleden ben ik er weer in begonnen, op bladzijde 156, omdat ik toch nieuwsgierig bleef naar dit toch wel ongewoon, alleenstaand, filosofische polemiek door een man wiens grote talent helaas te grabbel is gegooid voor persoonlijke ambities van een wel zeer duister type. Nieuwsgierig, niet in de laatste plaats omdat Jung het boek af en toe noemt in zijn al even verheven geschriften. Dit keer vloog ik er doorheen, tien bladzijden per dag op zijn minst. Duidelijke taal dit keer, met ideeën die op een zelfde manier binnenkwamen als van mijn verlosser op aarde, Carl Gustaf Jung.

De oplettende lezer zal in deze bovenstaande alinea’s zeker de vele knipogen herkennen, maar waarom ik weer achter mijn toetsenbord ben gekropen is toch veeleer de drang een groot onrecht te willen corrigeren. Dat Nietzsche voor een fascist wordt uitgemaakt omdat de nazi’s zijn teksten misbruikt hebben in dienst van hun afgrijselijke, rücksichtslose – mag ik wel zeggen – drang om een heel volk te verheffen ten koste van een ander volk met behulp van een zeer goed geoliede propagandamachine, is in dit werk van de onderhavige filosoof echt helemaal niet terugvinden volgens mij.

Net als de zeer erudiete en in mijn ogen zeer intelligente Carl Jung, die ook het beste met de mens voorhad, helaas, ten prooi is gevallen aan een uiterste rechtse groepering in de Verenigde Staten en de briljante vertolker van Jung’s ideeën, de Canadese hoogleraar Jordan Peterson helaas een, misschien niet onverdiende, bedenkelijke reputatie lijkt te hebben opgelopen, zo is Friedrich Nietzsche ’s uiterst subtiele gedachtegoed in opspraak geraakt.

De lezer vindt misschien dat ik mij druk maak om dingen die allang niet meer spelen, maat ik vind het zeer relevant in dit tijdsgewricht te proberen bij te dragen aan het eerherstel van een groot filosoof, poëet en schrijver, die volgens mij, net als Jung verplichte kost zou moeten zijn. Ik ben mij bewust van het feit dat ik alleen deze oproep tot een ommekeer van Nietzsche heb gelezen en mijn betoog misschien heel makkelijk aan flarden is te schieten, maar ik waag het erop.

Read more

Laten we dit woord eens opsplitsen. Het valt duidelijk uiteen in de woorden pan en creas. Pan vertaald vanuit het Latijn betekent alles of alles omvattend en creas vertaald vanuit het Latijn als creëren. De woorden los van elkaar gebruikt betekenen vanuit het Latijn vertaalt: maak een pannetje. Maar het meest bekend is Pan waarschijnlijk uit de Griekse en Latijnse mythen over hem, zie mijn eerder blog over Pan. Hier echter kunnen we pancreas met enige goede wil lezen als ‘alles creëren’.

Wanneer ik een stap verder ga in mijn analogisch denken of zo je wilt analogisch creëren, kom ik uit bij Prometheus. Ik zal uitleggen hoe ik die stap genomen heb. Prometheus steelt het vuur, de creatie van de Goden van de Olympus van diezelfde Goden om het aan de mensen te geven. In sommige oude Griekse mythen is Prometheus zelfs de schepper van de eerste mensen. Hij creëerde de mens uit klei.

Het stelen van vuur van de Goden is naar mijn idee hetzelfde als creëren, iets maken vanuit het niets. Vuur ontstond vroeger uit het op elkaar slaan van kiezelstenen, wat een vonk gaf waarmee personen die daarin bedreven waren vuur konden maken. Vuur is het licht van de ziel van de mens, de universele vonk ons al dan niet gegeven door God, of omgekeerd, het vuur in de mens ís zijn ziel. Maar er is nog iets.

Als straf voor zijn daad zorgen de Goden bij monde van Zeus dat Prometheus vastgeketend wordt aan een berg in de Kaukasus alwaar de adelaar Ethon zijn lever uit het lichaam van Prometheus komt pikken en die dan vervolgens opeet. In de nacht groeit de lever weer aan, waarna de adelaar in de ochtend terugkomt om de lever opnieuw uit te pikken en op te eten. Dit gaat door totdat Herakles als een van zijn twaalf werken, met goedkeuring van Zeus, de adelaar dood en de als eeuwig bedoeld straf eindigt. Is het een heel grote stap om de lever te vervangen door de alvleesklier, een gelijksoortig orgaan?

Pancreatitis of alvleesklier ontsteking (vuur) kan ontstaan door onder andere overmatig alcoholgebruik (het vuurwater). Deze ontsteking kan zich herhalen wat kan leiden tot chronische alvleesklier ontsteking. Ook kan het in sommige gevallen leiden tot pacreascarcinoom. Een deel van de alvleesklier wordt dan soms operatief verwijderd. De levensverwachting daarbij moet niet al te hoog worden ingeschat. De idee van alles creëren wordt dan helaas een afnemen van en uiteindelijk doven van het vuur.

Read more

O hoe zwaar valt de nacht,
Dichter van de duisternis.
Benauwd lig ik neer,
het bed een oude sarcofaag.
Het moeten slapen:
het uitgestelde vallen in
het eeuwige zwarte
van wat is geweest.

Hoeveel liever de ochtend
en de ontluikende
vroege vrijheid,
nog in stilte gehuld,
stijgend aan de horizon,
voorbijvliegend licht
van wat komen gaat.
Het langzaam ontwaken.
Read more