Aan de vooravond van kerstmis is het misschien een mooi moment stil te staan bij de geboorte van het licht, Logos. Het feest dat waarschijnlijk in het oude Romeinse rijk op 25 (!) december gevierd werd, dat van de winterzonnewende, Sol Invictus, de onoverwinnelijke zon. Het feest wordt op het gehele Noordelijk halfrond gevierd, zo ook in bijvoorbeeld Scandinavië waar het bekend is als het Luciafeest, het lichtfeest.

De term Logos – Christos- komt onder andere voor in het Oudgrieks en betekent woord. Er zijn meerdere betekenissen bekent zoals rede, gedachte, taal, leerstelling en logica, om er een paar te noemen. Een gedacht is dat de geboorte van Christus, eigenlijk verwijst naar de geboorte van Logos en meer over een leer tot bevrijding en/of verlossing gaat dan over de zoon van een timmerman. Waarschijnlijk raak ik nu een aantal lezers kwijt, maar zelf vind ik het wel een mooie gedachte, behalve natuurlijk voor die man die zo een gewelddadige dood heeft geleden aan het kruis.

Het kruis was van hout en waarschijnlijk van een pijnboom gemaakt en is heel toevallig een winterharde boom zoals de den en de spar, die we nog kennen van het oude heidense winterfeest. Kerstmis vandaag de dag gaat meer over cadeaus en lekker eten is een veel gehoorde kritische opmerking. Wellicht kan het geen kwaad deze dagen stil te staan bij de kerstgedachte dat het licht voor iedereen bedoeld is en dat we elkaar zouden kunnen respecteren en misschien wel zelfs liefhebben zoals bedoeld in het Nieuwe Testament  zonder dat we direct een geloof belijden of naar de kerk gaan omdat dat van ons wordt verlangd. Ik ben mij goed bewust van het feit dat ik het hier over slechts één mogelijke weg heb en wil niemand beledigen wanneer ik niet alle wegen tot verlichting kunnen zouden leiden noem in deze blog, maar het zou te ver voeren nu.

Ik wens iedereen een heel fijn feest toe of in ieder geval fijne vrije dagen of gewoon wat gezelligheid.

Read more

Verbeelding is het begin van schepping. De toegang tot imaginatie, en als gevolg daarvan universeel rationeel denken is tot ons gekomen door REM.

40.000 jaar gelden gebeurde er iets wonderlijks, dat de ontwikkeling mens, Homo sapiens,  totaal veranderd heeft. Mensen konden, ineens zo lijkt het, de REM – Rapid Eye Movement – staat ervaren terwijl ze wakker waren. Zoals je uit je dromen weet produceert REM slaap een zeer krachtige simulatie van een realiteit ervaring. Een droom kan zeer overtuigend zijn. Er is meermalen gezegd dat het leven een toneel is en zo is het ook met onze belevingen in ons brein. Je zou het brein als je eigen theater kunnen beschouwen. De plek waar het allemaal gebeurt.

Het op deze manier ontstane dagdromen 40.000 jaar geleden heeft ertoe geleid dat we kunnen nadenken over wat we ervaren, zien of ons voorstellen. Plotseling kan de mens nadenken en van gedachte wisselen over zaken als verleden, heden en toekomst. Homo sapiens kan plannen maken en de wereld veroveren door samen te werken, afspraken te maken en deze te verwezenlijken via taal, dat niet langer slechts gebruikt wordt voor het waarschuwen voor gevaar. Abstract denken wordt mogelijk en over alles kan van idee gewisseld worden. Een van de dingen die men ontdekt is dat er over de doden gesproken kan worden. Dit op zijn beurt leidt tot de vraag der vragen: wat is de zin van het leven? En is er leven na de dood?

Een andere nieuwe mogelijkheid is de ontdekking van kunst, filosofie en muziek als dragers en verbeeldingen van ervaringen. Helaas is ook de mogelijkheid tot tobben zo ontstaan, wat uiteindelijk tot psychische klachten kan leiden, waarbij het ingebeelde als realiteit wordt ervaren, zoals in een slechte droom. Gelukkig hebben we een linker hersenhelft, die er, kort door de bocht, voor zorgt dat wat de rechter hersenhelft zich voorstelt in de gaten wordt gehouden, als het goed is. Ideeën kunnen zo geanalyseerd, begrepen en in een breder (toekomstig) perspectief geplaatst worden.

De mogelijkheden lijken vooralsnog onbeperkt. Creatief zijn en scheppend bezig zijn zijn geboren.

Read more

"En de mensen zouden moeten weten dat uit niets anders dan [uit de hersenen] vreugde, verrukkingen, gelach en verdriet, en verdriet,  moedeloosheid en weeklagen voortkomen. En daardoor verwerven we op een speciale manier wijsheid en kennis, en zien en horen we, en weten we wat vals en wat eerlijk is, wat slecht en wat goed is, wat zoet en wat onsmakelijk is ... en door hetzelfde orgaan worden we gek en ijlen, en angsten en verschrikkingen vallen ons aan... Al deze dingen houden we vol vanuit de hersenen, wanneer deze niet gezond zijn ... Op deze manieren ben ik van mening dat de hersenen de grootste macht over de mens uitoefenen. Dit is de tolk voor ons van die dingen die uit de lucht komen, wanneer [de hersenen] toevallig in een gezonde toestand verkeren." – Hypocrates.

Dat was lang geleden (ca. 460 v.Chr.–370 v.Chr.) in Griekenland. Vandaag de dag weten we veel meer over het menselijk brein, maar de essentie blijft min of meer hetzelfde. Deze grijze massa, dit toppunt van efficiëntie met zijn 100 miljard neuronen en 500 biljoen synapsen stuurt en begeleid ons dagelijks van seconde tot seconde zonder dat we er ons, soms, heel bewust van zijn. Helaas functioneert het brein niet altijd zo als het zou moeten, met heel vervelende gevolgen zoals psychoses, autisme, depressies en wat dies meer zij. Dit zijn natuurlijk maar stickers, in werkelijkheid zijn er processen aan de gang die soms wat extreem zijn en doorslaan in een onbedoelde richting. 

Deze blog wil vooral ideeën onder de aandacht brengen op het gebied van bewustzijn. Er komen meer blogs over het menselijk brein.Read more

Godhead van Joe Griffin & Ivan Tyrrell, the brain’s big bang is een boek dat precies dat doet. Na het lezen is je leven niet meer hetzelfde. Je hele kijk op het universum, de mens daarin en bewustzijn gaat op de schop. Het is, alleen verkrijgbaar in het Engels, weergaloos geschreven en leest als een pageturner. Ik ga hier zeker op terugkomen.

Read more